Møter

Oversikt over møter i 2022

Vi tar forbehold om endringer.

November
Fredag 4. november kl. 1800 Bibel og bønn.
Søndag 6. november kl. 1100 Møte med brødsbrytelse. Andakt ved Unni Weberg.
Fredag 11. november kl. 1800 Møte hos Mary og Jørn Gregersen, Tandbergåsen 23E. Jan Veiby taler.
Fredag 18. november kl. 1800 Bibel og bønn.
Søndag 20. november kl. 1800 Møte. Maria Lura taler.
Fredag 25. november kl. 1800 Bibel og bønn.
Søndag 27. november kl. 1800 Møte.

Desember
Fredag 2. desember kl. 1800 Bibel og bønn.
Søndag 4. desember kl. 1100 Møte med brødsbrytelse.
Fredag 9. desember kl. 1800 Bibel og bønn.
Søndag 11. desember kl. 1800 Møte. Anne Berit og Torbjørn Arnesen synger og taler.
Fredag 16. desember kl. 1800 Bibel og bønn.