Møter

Oversikt over møter i 2023

Vi tar forbehold om endringer.

Januar
Fredag 6. januar kl. 1800 Bibel og bønn. Avlyst.
Søndag 8. januar kl. 1100 Møte med brødsbrytelse. Jan Veiby taler. Avlyst.
Fredag 13. januar kl. 1800 Bibel og bønn.
Søndag 15. Januar kl. 1800 Møte med bibeltime.
Fredag 20. januar kl. 1800 Møre hos Mary og Jørn Gregersen, Tandbergåsen 23E. Jan Veiby taler.
Søndag 22. januar blir det ikke møte.
Fredag 27. januar kl 1800 Bibel og bønn.
Søndag 29. januar kl. 1800 Møte med bibeltime.

Februar
Fredag 3. februar kl. 1800 Bibel og bønn.
Søndag 5. februar kl. 1100 Sang- og vitnemøte. Brødsbrytelse.
Fredag 10. februar kl. 1800 Bibel og bønn.
Søndag 12. februar kl. 1800 Møte. Anne Berit og Torbjørn Arnesen taler og synger.
Fredag 17. februar kl. 1800 Menighetens årsmøte.
Søndag 19. februar kl. 1800 Sang- og vitnemøte.
Fredag 24. februar kl. 1800 Bibel og bønn.
Søndag 26. februar kl. 1800 Møte med bibeltime.

Mars
Fredag 3. mars kl. 1800 Bibel og bønn.
Søndag 5. mars kl. 1100 Møte med brødsbrytelse. Jan Veiby taler.