Møter

Oversikt over møter i 2022

Vi tar forbehold om endringer.

Juli
Fredag 1. juli kl. 1800 Bibel og bønn.
Fredag 8. juli kl. 1800 Bibel og bønn.
Fredag 15. juli kl. 1800 Bibel og bønn.
Hver fredag i hele juli kl. 1800 er det Bibel og bønn.
Dersom mange er bortreist kan det bli endringer.

August
Fredag 5. august kl. 1800 Bibel og bønn.
Fredag 12. august kl. 1800 Bibel og bønn.
Søndag 14. august kl. 1800 Møte. Maria Lura taler.
Fredag 19. august kl. 1800 Bibel og bønn.
Søndag 21. august kl. 1800 Møte. Jan Veiby taler.