Om oss

Den Frie Evangeliske Forsamling (DFEF) i Sande har sin begynnelse så langt tilbake som til 1916.
Den første tiden ble møtene holdt i hjemmene.

I 1931 ble lokalet Betel på Valle bygget. I flere år var det samarbeid og felles møter med pinsevennene.
Etter hvert ble pinsevennene alene om virksomheten på Betel, og de frie venner fortsatte som tidligere med husmøter.
I 1964 overdro pinsevennene lokalet Betel til DFEF i Sande, som siden har drevet virksomheten der.

Misjon:
Menigheten støtter misjonsarbeid i Japan, Kina, Brasil og Argentina.

Menighetens møter:
– Bønn -og samtalemøte fredag kl. 18:00
– Første søndagen i måneden møte kl. 11:00, øvrige søndager kl. 18:00.
– Første mandagen i måneden kl. 17:00 sang og andakt på Sandetun pleie- og rehabiliteringssenter.

Kontaktperson for menigheten er i dag Gunnar Hushovd.

Bankkontonr.: 2525.67.11012